Od 9 rano obradujemy na XXXI Krajowym Zjedzie Delegatów. Po części oficjalnej przejdziemy do roboczej,czyli wyborów Prezydium Zjazdu, komisji zjazdowych ,a także władz NSZZ „Solidarność”.