28 i 29 czerwca 2018 r związkowcy podsumowali działalność Zarządu Regionu w ciągu minionych czterech lat i wybrali władze regionalne NSZZ „S” na nową kadencję. Przewodniczącym Zarządu Regionu został ponownie Józef Dziki. Połowę składu nowego ZR stanowią działacze, którzy dotąd nie pełnili funkcji w strukturach regionalnych.

Skład osobowy nowo wybranych władz „Solidarności” na Warmii i Mazurach :


Przewodniczący Zarządu Regionu : Józef Dziki


Członowie Zarządu Regionu :

Darski Witold, Domian Henryk, Fatkowski Tadeusz, Gałkowski Sławomir, Grzybowski Bogdan, Hernat Jan, Koszewski Dariusz, Kowalski Wojciech, Krzyżaniak Krzysztof, Litwiński Marek, Majder Jan, Niszczak Anna, Orczyc-Musiałek Anna, Prawdzik Krzysztof, Przybysz Marek, Stecyk Jolanta, Tracewski Robert, Tryanowski Janusz, Witowski Tomasz.


Regionalna Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący RKR : Janusz Domżalski

CzłonkowieRKR : Boś-Kamionka Elżbieta, Kuziuta Jarosław, Łożyński Piotr, Piórkowska Joanna, Potomski Krzysztof, Smyk Piotr.


Delegaci na Krajowy Zjazd NSZZ „S” : Dziki Józef, Kowalski Wojciech, Krzyżaniak Krzysztof, Tracewski Robert.