Wielkimi krokami zbliża się XXIX Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”. Odbędzie się ono 27-28 czerwca w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego (Aula Błękitna) przy ul. Dybowskiego 1. Oprócz zaproszonych Gości weźmie w nim udział 114 delegatów wybranych w wyborach, w swoich macierzystych organizacjach związkowych.