Zaczynamy XXIX Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Wśród gości są obecni : Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej Jerzy Jaworski ,Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Przewodniczący Regionu Elbląskiego Grzegorz Adamowicz oraz Okręgowy Inspektor Pracy Jarosław Kowalczyk. Z ramienia Krajowej Komisji Wyborczej wybory nadzoruje Andrzej Burnat.