W spółce produkującej jachty,będącej częścią francuskiej grupy Jeanneau przewodniczącym ponownie wybrano Dariusza Koszewskiego. Zmiany natomiast wystąpiły w Zarządzie organizacji,który w tej kadencji powiększono do 8 osób. Największym wyzwaniem w tej organizacji jest rozwój i powiększenie liczebności liczącej ponad 120 osób organizacji.

W miejskiej spółce PWIK kolega Janusz Zdunkiewicz ponownie zajmie stanowisko Przewodniczącego. Pracownicy firmy zrzeszeni w „Solidarności” pokazali w minionej kadencji swoją siłę stając murem,wraz z radnymi za Prezesem swojej firmy. Akcja okazała się skuteczna dzięki mobilizacji i działaniu Przewodniczącego. ✌️