Regionalna Komisja Wyborcza otrzymała protokoły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych wszystkich struktur branżowych działających w naszym Regionie.

Zebranie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” miało miejsce 10.04. br. Przewodniczącą Sekcji została wybrana Bożena Kowalska z MOZPO Olsztyn.

10.04.2018 br. wyłoniono także władze Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa – funkcję Przewodniczącego będzie pełnił Andrzej Kozłowski z Organizacji Związkowej NSZZ”S” Nadleśnictwa Zaporowo.

27.04.2018 br. delegaci organizacji związkowych z jednostek straży pożarnej wybrali władze Regionalnej Sekcji Pożarnictwa. Na jej Przewodniczącego wybrano ponownie Jarosława Rejnera z Organizacji Zakładowej „S” PSP w Nidzicy.

Zebranie Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia odbyło się 17.05. br. W wyniku wyborów nowym Przewodniczącym Sekcji został Jarosław Kobuszewski z Organizacji Związkowej „S” przy Szpitalu w Bartoszycach.

Wszystkie w/w Sekcje Regionalne będą reprezentowawne w krajowych strukturach branżowych NSZZ „Solidarność”

informacja RKW