Zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, ustalającą kalendarz wyborów do władz Związku na rozpoczynającą się w przyszłym roku nową kadencję, w okresie od początku listopada 2022 do 31 marca 2023 wybieramy władze podstawowych jednostek organizacyjnych „S” w zakładach pracy.

Również w naszym Regionie pierwsze z blisko 180-ciu zarejestrowanych organizacji związkowych są już po wyborach.

W Olsztynie listę potwierdzonych przez Regionalną Komisję Wyborczą nowych władz związkowych w zakładach otworzyła Organizacja Podzakładowa NSZZ „S” Totalizator Sportowy sp. z o.o. Funkcję przewodniczącego będzie pełnił Paweł Dej a w zarządzie Organizacji znaleźli się także : Andrzej Dudek ( sekretarz ) i Halina Kozakiewicz ( skarbnik ).

W skład Komisji Rewizyjnej wybrane zostały : Bogusława Zadobiuk ( przewodnicząca KR ) oraz Ewa Ejdys i Alicja Skrobińska ( członkinie KR )

Delegatem Organizacji Podzakładowej na Zakładowe Zebranie Delegatów oraz na WZD Sekcji Krajowej Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych wybrano Halinę Kozakiewicz.

—————————————————————————————————————-

Wybory władz Organizacji Zakładowej PHU „Prosper” Łukta odbyte jeszcze przed oficjalnym terminem rozpoczęcia okresu wyborów wskazanego w kalendarzu KK zostały zatwierdzone decyzją Zarządu Regionu W-M NSZZ „S”

Funkcję przewodniczącej pełnić będzie w nowej kadencji Barbara Kielak. W skład Komisji Zakładowej weszli także Dawid Pieniek i Katarzyna Stachura ( członkowie KZ )

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali : Dorota Stankiewicz ( przewodnicząca KR ) oraz Arkadiusz Kowalski i Zenon Kawiecki ( członkowie KR )

——————————————————————————————————————