(12.05.2015) W siedzibie ełckiej „Solidarności” spotkali się reprezentanci organizacji zakładowych naszego Związku m.in. z Ełku, Gołdapi i Olecka.

Wobec wcześniejszej deklaracji szefującego w minionej kadencji Radzie Oddziału kol. Tadeusza Durko o zamiarze nie ubiegania się o ponowny wybór, delegaci zdecydowali się poprzeć kandydaturę kol. Tadeusza Fatkowskiego – przewodniczącego powstałej niespełna rok temu i liczącej obecnie ponad 70 członków ( ! ) organizacji NSZZ „S” przy Szpitalu Wojskowym w Ełku. Nowy Przewodniczący Rady Oddziału został wybrany jednogłośnie.

Podobnie jak wcześniej związkowcy z Iławy ełccy delegaci także zdecydowali się na wykorzystanie wszystkich możliwości regulaminowych postanawiając o powołaniu maksymalnej liczby ( dziesięciu ) członków Rady. Ostatecznie w Radzie znaleźli się oprócz przedstawicieli z organizacji zakładowych z Ełku także reprezentanci „S” z Gołdapi i Olecka.

Po głosowaniach pośród licznych aktualnych spraw związkowych prowadzący część informacyjno-dyskusyjną spotkania Przewodniczący ZR W-M NSZZ „S” Józef Dziki przypomniał o stałych, cotygodniowych ( w środy ) dyżurach prawnika, które w najbliższym czasie rozpoczną się w siedzibie Oddziału.

Informacja własna