Mimo niekorzystnych warunków które stwarza nam wszystkim postępująca epidemia koronawirusa, działacze „S” nie ustają w staraniach o rozwijanie organizacji związkowych w swoich zakładach pracy – bywa, że mają się czym pochwalić.

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Zakładów Mięsnych Animex Ełk od początku bieżącego roku potroiła liczbę członków. Zaczęli rok w liczbie 50 osób a obecnie tworzy ją 150 pracowników. Działania Zarządu Zakładowej „S” na czele z jej Przewodniczącym Krzysztofem Prawdzikiem spowodowały falę nowych członków, która ciągle wzbiera skutkując wzrostem siły i prestiżu Związku w firmie.

Kluczem do sukcesu okazało się szkolenie dot. organizacji i rozwój związku w przeprowadzone w Oddziale Regionu W-M w Ełku i nowy sposób działania : bezpośrednie wyjście do załogi na poszczególnych działach oraz osobiste rozmowy z pracownikami i organizowanie ich wokół konkretnych problemów i zadań. Ważne było też wsparcie którego Przewodniczącemu zapewnił Zarząd oraz wielu członków Związku.

Krzysztof Prawdzik jest Przewodniczącym od 2018 r. a w obecnej kadencji został też wybrany członkiem Zarządu Regionu W-M „S”.