Uroczystość w rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” – wyróżnienia i pamiątkowe medale z okazji 40-lecia istnienia Związku