Protest wobec planów odłożenia modernizacji krajowej drogi nr 16 na „świętego Nigdy”