MOZPO NSZZ „S” w Olsztynie w dniu 24.03.2015 złożyło do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, skargę na Dyrektora Szkoły w Ameryce. Na marginesie – wiemy o łamaniu praw pracowniczych i związkowych przez panią Dyrektor od wielu lat. Wielokrotnie w tej sprawie jako Zarząd Regionu interweniowaliśmy.

Niestety stało się to czego się obawialiśmy, Starostwo sprawę Pani Dyrektor „zamiotło pod dywan”.Wczoraj Rada Powiatu skargę MOZPO odrzuciła. Najciekawsze w tej decyzji jest jej uzasadnienie. Cytujemy:

„1. Zmniejsza się liczba dzieci, a zatem – zmiany organizacyjne są uzasadnione.” – jak to się ma do twierdzeń dyrekcji szpitala, która poinformowała Radnych w dniu 25. 06 na spotkaniu, że liczba dzieci w szpitalu się nie zmniejsza i mają nadwykonania na blisko milion złotych; wielokrotnie przedstawiciele Szpitala, przy którym działa szkoła, zeznawali w Sądzie w sprawach pracowniczych, które Pani Dyrektor przegrała, że liczba dzieci się nie zmniejsza.,

„2. Szkoła funkcjonuje prawidłowo” – jak to się ma do zaleceń kuratora oświaty w Olsztynie, który w kwietniu i czerwcu br, stwierdził, że jest wiele nieprawidłowości;

„3. PIP nie informował Starostwa o łamaniu praw pracowniczych” – jak to się ma do faktu, że PIP nie musi tego robić i nie robi bo ustawa o PIP nie przewiduje informowania organu prowadzącego szkołę o takich sprawach. A państwo Radni przed podjęciem decyzji nie raczyli zapytać. Ale wszystkie dokumenty PIP, w tym zakresie, każdy Radny od MOZPO otrzymał. Jak to się ma do sprawy Pani Dyrektor w sądzie karnym o łamanie praw pracowniczych, o czym Radni wiedzą.

MOZPO poinformowało Radnych o tym wszystkim, przekazane zostały dokumenty w tej sprawie i co ? „Zamiatamy !”

Naszym zdaniem mamy do czynienia ze sprawą typu – fakty swoje, dokumenty swoje, a my wiemy lepiej. 21 Radnych przegłosowało uchwałę stwierdzającą, że „śnieg jest czarny” a to, że od zawsze jest biały nie ma znaczenia.

Obecnie w szkole w Ameryce, w związku z trwającym sporem zbiorowym trwa akcja protestacyjna, polegająca na świadczeniu pracy przez członków Związku z wykorzystaniem symboli Solidarności. Nie wykluczamy zaostrzenia protestu.

informacja własna