Wszyscy z ogromnym niepokojem i troską obserwujemy rozwój sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Działania reżimu Aleksandra Łukaszenki stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. Rząd białoruski atakuje Polską granicę wykorzystując cywilną ludność innych narodowości do realizacji własnych politycznych celów.

Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” dziękuje funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji, Żołnierzom RP, broniącym granicy Polski i Unii Europejskiej oraz integralności i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Solidaryzujemy się w pełni z prowadzonymi na granicy działaniami wszystkich służb, które wypełniając skutecznie swoje obowiązki wykazują zarazem profesjonalizm i poświęcenie, często z narażeniem życia.

Wzywamy władze białoruskie będące inspiratorami konfliktowej sytuacji do zaprzestania niehumanitarnych prowokacji z wykorzystaniem trudnej sytuacji ekonomicznej i życiowej migrantów. Są to działania zasługujące na najwyższe potępienie. Żądamy umożliwienia tym ludziom powrotu do państw ich pochodzenia i przywrócenia spokoju na granicy Polski i Białorusi.

Próby destabilizowania sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej muszą spotkać się ze stanowczą reakcją wszystkich sił mających na celu dobro naszej Ojczyzny i jej mieszkańców.


Stanowisko zostało przekazane przedstawicielom wszystkich służb mundurowych w ramach akcji: Poczta Polska # MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM