Wybory krajowych władz Związku i rozstrzygnięcia statutowe, Uchwała programowa, inne ważne uchwały i stanowiska to efekt 29. KZD NSZZ „Solidarność” ( Częstochowa 25-26.10.2018r)

Piotr Duda był jedynym kandydatem na Przewodniczącego Komisji Krajowej. Jak niemal każdy kandydujący w „S” na stanowisko związkowe, przed wyborami, prezentację swojej kandydatury rozpoczął od podania wieku – ma 56 lat, oraz roku, w którym wstąpił do związku – 1980. W tajnym głosowaniu otrzymał 248 głosów. Głosowało 267 delegatów. Obecna kadencja jest trzecią w której będzie przewodniczył Związkowi.

Zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej NSZZ”S” w następnej kolejności głosowano tajnie na 56-ciu członków Komisji Krajowej a na koniec wybierano 16-tu członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. Głosowania poprzedziły krótkie wystąpienia kandydatów.

Wśród wyłonionych tym sposobem członków władz krajowych Związku na kadencję 2018-22 znalazło się dwóch delegatów z naszego Regionu : Wojciech Kowalski jako członek Komisji Krajowej i Krzysztof Krzyżaniak jako członek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Delegaci Regionu W-M NSZZ”S” – od lewej : Krzysztof Krzyżaniak, Wojciech Kowalski, Józef Dziki, Robert Tracewski
Zwołane w przerwie obrad pierwsze, krótkie posiedzenie nowo wybranej Komisji Krajowej wyłoniło skład Prezydium KK – poza Piotrem Dudą Przewodniczącym KK znaleźli się w nim : Bogdan Biś, Tadeusz Majchrowicz, Jerzy Jaworski, Bogdan Kubiak jako zastępcy Przewodniczącego oraz Henryk Nakonieczny i Ewa Zydorek.

Wszystkie przyjęte przez delegatów 29. KZD dokumenty są dostępne na stronie:

http://www.solidarnosc.org.pl/29-kzd-2018

z serwisu informacyjnego KK