(20.05.2015) Przedstawiciele organizacji związkowych NSZZ”S” z Giżycka, Pisza, Rucianego-Nidy i Węgorzewa zdecydowali o składzie władz Oddziału Regionu i dyskutowali o zasadach przyszłego współdziałania.

Nowym przewodniczącym Rady Oddziału został wybrany kol. Mirosław Zduńczyk jeden z delegatów reprezentujących związkowców z Pisza. Uczestniczący w zebraniu działacze przesądzili też o liczebności nowo wybranej Rady – będzie pracowała w składzie dziewięcioosobowym. W jej skład weszli przedstawiciele „Solidarności” ze wszystkich ośrodków należących do Oddziału.

Wstępnie omówiono kwestie związane z funkcjonowaniem nowej Rady – m.in. sprawy dotyczące optymalnego wykorzystania istniejącej w Giżycku siedziby Związku.

Uczestniczący w spotkaniu Przewodniczący ZR W-M Józef Dziki przekazał aktuane informacje związkowe z kraju i z Regionu a delegaci krótko przedstawiali sytuację w swoich zakładach.

informacja własna