Po serii zebrań działaczy „S” w Oddziałach Regionu W-M NSZZ przyszedł czas na spotkania przedstawicieli organizacji zakładowych z Olsztyna.

W dniach 14-17.07.2015 w siedzibie Zarządu Regionu W-M zorganizowane zostały spotkania przedstawicieli zakładowych organizacji Związku z olsztyńskich zakładów pracy z udziałem Przewodniczącego ZR.

Tematyka zebrań obejmowała najważniejsze, bieżące kwestie dotyczące działalności NSZZ „Solidarność” w kraju po zawieszeniu decyzją Komisji Krajowej ( Toruń 16-17.06. br.) ogólnokrajowego pogotowia strajkowego. Uczestnicy otrzymali m.in. materiały informacyjne dot. nowej ustawy powołującej Radę Dialogu Społecznego a w dalszej kolejności jej wojewódzkie odpowiedniki na danym terenie.

Zebrani mieli także możliwość zapoznania się z aktualnymi informacjami nt. programu przygotowywanych obchodów XXXV – lecia NSZZ „Solidarność” :

  • regionalne uroczystości w Olsztynie przewidywane są na sobotę ( 22.08. br.) . Rozpocznie je o godz.12.00 jubileuszowa Msza Św. w Kościele NSPJ, a zakończą występy w Hali URANIA. Szczegółowy plan uroczystości i imprez zostanie upubliczniony w najbliższym czasie.
  • uroczystości krajowe odbędą się w 29.08. br. w Gdańsku – na terenie należącym dawniej do Stoczni. Uczestnicy obchodów po złożeniu kwiatów pod bramą Stoczni udadzą się na piknik w ramach którego odbędą się koncerty z udziałem popularnych wykonawców i zespołów muzycznych.

Biorący udział w spotkaniach związkowcy dzielili się informacjami i ze swoich zakładów pracy przedstawiając własne spostrzeżenia co do kontaktów z pracodawcami, współpracy „S” z innymi związkami zawodowymi i Zarządem Regionu W-M. Była przy tym okazja do uaktualnienia danych dotyczących liczby członków związku, omówienia istniejących problemów pracowniczych oraz skutków zmian w strukturze organizacyjnej poszczególnych firm.

informacja własna