27 września przeprowadzone zostały wybory władz Organizacji Zakładowej. Po zorganizowanej niedawno pikiecie protestacyjnej w sprzeciwie wobec zamiarów pozbycia się szpitalnego Laboratorium to kolejny przejaw aktywności związkowców „S” w tej placówce służby zdrowia.

Organizację utworzyli pracownicy PZOZ Ostróda S.A. na początku sierpnia br. Oprócz typowych przyczyn, jakie zwykle towarzyszą powstającym organizacjom związkowym w całej służbie zdrowia szczególne miejsce zajmowała obawa osób zatrudnionych w kilku działach szpitalnych przed nieuzasadnionym ekonomicznie wyzbywaniem się określonych usług medycznych na rzecz zewnętrznych usługodawców.

Władze Szpitala nie nie podjęły w tej sprawie dialogu z reprezentacją pracowniczą, co dodatkowo nasiliło obawy załogi. Pracownicy nie tylko powołali do życia swoją organizację, ale także wspomagani przez działaczy Zarządu Regionu W-M NSZZ „S” oraz Oddziału Regionu W-M w Ostródzie zwrócili się o wyjaśnienia do ostródzkiego Starosty. Domagali się też konsekwentnie podjęcia rzeczywistego dialogu przez władze Szpitala.

W wyborach 27.09. członkowie Związku zdecydowali, kto będzie reprezentował ich interesy wobec pracodawcy oraz przedstawicieli władz samorządowych. Na Przewodniczącą Komisji Zakładowej wybrano Donatę Rejniak. W skład KZ weszli ponadto : Magda Kietrys, Jarosław Kril, Anna Lewandowska, Zdzisław Łupaczewski i Lucyna Pupowska

W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się : Mirosława Dworowska, Filip Hołowienko i Anna Kołosza.

Wg. ostatnich danych do NSZZ „Solidarność” przystąpiło już blisko 60 osób należy obecnie do najliczebniejszych organizacji „S” działających w naszym Regionie w placówkach służby zdrowia.

informacja własna