(12.08.2017) Ponad stu pracowników uczestniczyło w zorganizowanym przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” spotkaniu poświęconym głównie problemom regulaminowym dotyczącym pracy i wynagradzania.

W spotkaniu uczestniczyli na zaproszenie KZ przedstawiciele władz regionalnych „S” : Przewodniczący ZR W-M NSZZ „S” Józef Dziki oraz Przewodniczący Oddziału Regionu w Szczytnie Andrzej Wróbel.

Organizacja Zakładowa NSZZ „S” w GHG Nidzica została zarejestrowana w grudniu 2014 r. Obecnie liczy 140-tu członków ( na ok. 430 pracowników ) i stanowi jedyną, rzeczywistą reprezentację pracowniczą w zakładzie. Komisji Zakładowej NSZZ „S” przewodniczy Jarosław Juchniewicz.

W czasie spotkania poruszano kwestie płacowe zwracając szczególną uwagę na podwyższanie przez Pracodawcę norm wydajności bez skutków finansowych dla pracowników. Uznano za niezbędne wprowadzenie wspólnych ustaleń w tych sprawach do Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania. Pracownicy są także przeciwni wprowadzeniu równoważnego czasu pracy, co prawdopodobnie jest planowane przez Pracodawcę.

Ponieważ w w/w kwestiach prawdopodobne jest wejście NSZZ „S” w GHG Nidzica w spór zbiorowy z Pracodawcą zdecydowano o zebraniu ( do końca sierpnia br. ) wszelkich informacji o problemach w poszczególnych Wydziałach tak, aby mogły być ujęte w postulatach do ewentualnego sporu.

Informacja własna