Mimo okresu wakacyjnego pracownicy nie przestają myśleć o lepszych warunkach pracy i korzystniejszych zarobkach. W zakładach pracy Regionu W-M powstają nowe organizacje NSZZ „S”

( 26.07.2017 ) Po zrejestrowaniu Organizacji podzakładowej pod koniec czerwca br. pracownicy Zakładu Napraw Taboru PKP CARGO TABOR w Olsztynie zdecydowani na wspólne występowanie w obronie swoich praw i interesów wybrali władze związkowe w zakładzie pracy. W zebraniu wyborczym uczestniczył Przewodniczący KZ PKP CARGO TABOR Janusz Urban, przedstawiciel Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „S” Jan Majder oraz Przewodniczący Regionu W-M NSZZ „Solidarność” Józef Dziki.

Wybrano czterosobowy zarząd Komisji Podzakładowej – na czele organizacji stanął Janusz Tyburski. W skład KP weszli ponadto : Wiesław Hejka, Jan Podleszuk i Stanisałw Kuciewicz. Przewodniczący będzie także reprezentował olsztyńską organizację jako członek Komisji Zakładowej skupiającej członków NSZZ „S” PKP CARGO TABOR z całej Polski.

W wyborach do Komisji Rewizyjnej zaufanie członków Związku uzyskali : Waldemar Machniak, Teresa Rymuza i Małgorzata Witak.

( 2.08.2017 ) Odbyło się zebranie założycielskie Organizacji zakładowej NSZZ „S” w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.

Pracownicy MOK podjęli uchwałę o przystąpieniu do naszego Związku i wystąpili do ZR W-M NSZZ „S” o rejestrację ich Organizacji. Powołano Tymczasową Komisję Zakładową, która do czasu wyborów władz związkowych na kadencję 2018-22 będzie dysponowała pełnym zakresem uprawnień przewidzianych w przepisach prawa dla związku zawodowego.

W skład TKZ weszli : Mariusz Kaczor – przewodniczący TKZ

              Ewa Filipowicz- sekretarz TKZ

              Katarzyna Żulewska - skarbnik TKZ

Organizacja została już zarejestrowana w rejestrze Zarządu Regionu W-M NSZZ „S” jako samodzielna struktura Związku.

Informacja własna