Ożywienie wśród pracowników bartoszyckich „Stokrotek”. Zorganizowali się, by wspólnie występować w w obronie swoich praw w firmie.

Pracownicy baroszyckich marketów, którzy w ostatnim czasie utworzyli naszym Regionie Organizację Oddziałową  NSZZ "Solidarność" konsekwentnie zmierzają do umocnienia Związku aby móc skutecznie bronić swoich praw i interesów. Organizacja Oddziałowa, której w wyniku dokonanych wyborów przewodniczy Ewa Rykaczewska, została zarejestrowna w Regionie W-M na początku kwietnia 2019

12-go maja ( w wolną od handlu niedzielę ) związkowcy zorganizowali spotkanie z Alicją Symbor – Przewodniczącą zarejestrowanej w Lublinie, obejmującej całą Polskę, Organizacji Zakładowej NSZZ „S” pracowników sieci handlowej „Stokrotka” . W spotkaniu wzięły również udział panie ( większość zalóg sklepowych stanowią kobiety ) z marketów w Kętrzynie i w Korszach oraz przedstawiciele Zarządu Regionu W-M – Witold Darski i Wojciech Kowalski.

Przewodnicząca KZ przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia Związku i aktualną sytuację w firmie ( „S” jest w trakcie sporu zbiorowego ). Organizując się w NSZZ „Solidarność” można działać skuteczniej w zakresie poprawy warunków pracy. Tam, gdzie funkcjonuje profesjonalny związek zawodowy z zapleczem prawnym i eksperckim sytuacja pracowników ulega zmianom na lepsze a prawa pracownicze są bardziej respektowane. Razem można wlaczyć o swoje i jednocześnie budować dobre relacje z pracodawcą.

W kilku miastach naszego Regionu m.in. w Olsztynie, Ostródzie, Barczewie nawiązywane są kontakty z pracownikami „Stokrotek” zainteresowanymi pprzystąpieniem do NSZZ „Solidarność”.

informacja własna