Ogólnopolski protest dotyczy oczekiwanych od dawna podwyżek płac oraz wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu placówek opiekuńczych. Kulminacja akcji 25 stycznia br.

Jest to kontynuacja zeszłorocznej akcji Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej. Hasło „Pomoc Społeczna się wykrwawia” nawiązuje nie tylko do aktualnej sytuacji ludzi pracujących w tej branży ale także do jednej z form akcji protestacyjnej – tam, gdzie to będzie możliwe w dniu 25 bm. związkowcy będą honorowo oddawać krew w punktach krwiodawstwa. Akcję koordynuje stowarzyszenie Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

W naszym Regionie organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Domu Pomocy Społecznej w Grazymach podjęły apel o udział w proteście. Pracownicy będą nosili plakietki z hasłem protestu, prowadzili akcję informacyjną w swoich zakładach pracy i przekazywali informacje o sytuacji lokalnym mediom.