śp. Stanisław Mackiewicz – jeden ze współtwórców NSZZ „Solidarność” w naszym Regionie, członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w Olsztynie. Działacz związkowy, członek Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Internowany i represjonowany w czasie stanu wojennego.

Odszedł od nas 23 grudnia 2020 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie

śp. Józefa Mielnik – współtworzyła uczelnianą organizację związkową NSZZ „S” w Kortowie ( wtedy Akademia Rolniczo-Techniczna ) Zaangażowana w działalność konspiracyjną w czasie stanu wojennego. Represjonowana i więziona, pozbawiona możliwości kontynuowania kariery naukowej w ART.

Odeszła od nas 1 stycznia 2021 r. Pochowana będzie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu w Dywitach.