19 sierpnia Rodzina, Przyjaciele, dawni i obecni działacze warmińsko-mazurskiej „Solidarności” towarzyszyli w ostatniej drodze Edmundowi Łukomskiemu. Był jednym z legendarnych działaczy antykomunistycznej opozycji w naszym regionie, jednym z organizatorów Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie (1980), Przewodniczącym Tymczasowego Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „S”(1981), delegatem na I Krajowy Zjazd Solidarności.

Do 1977 roku był oficerem LWP (w 1969 roku ukończył Wojskowa Akademię Techniczną), starszym wykładowcą w jednostce wojskowej. Po zwolnieniu z wojska (1977) pracował w olsztyńskim WPKM. Na początku stanu wojennego internowany a następnie aresztowany pod fałszywym zarzutem przywłaszczenia pieniędzy związkowych (Iława, areszt śledczy w Olsztynie, Kwidzyń). 

W 1983 r. wyemigrował do Kanady utrzymując jednak stały kontakt z krajem – w lipcu br. przyjechał do Polski. Zmarł nagle 12 sierpnia 2014 r. w wieku 69 lat.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !