W dniach 26-27 czerwca 2019 po raz pierwszy w naszym regionie odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Hotel Omega w Olsztynie gościł przewodniczących Regionów oraz branż.

Obrady rozpoczął wykład na temat polityki klimatycznej, który przedstawił James Taylor – ekspert z Heartland Institute z USA. Jego zdaniem nie ma globalnego kryzysu klimatycznego, a walka z globalnym ociepleniem to manipulacja sił, które działają na szkodę interesów zwykłych obywateli, ich wolności oraz wolnego rynku. Zdaniem eksperta rygory administracyjne i finansowe oraz dekarbonizacja, mające ograniczyć emisję CO2 jako przyczynę ocieplenia klimatu są niebezpieczne, hamują rozwój gospodarki i cywilizacji.

Część robocza obrad Komisji Krajowej dotyczyła m.in. : propozycji związków zawodowych wzrostu pensji minimalnej na 2020 rok, negocjacji z Rządem w temacie podwyżek pensji pracowników sfery budżetowej oraz pluralizmu związkowego w służbach mundurowych.

Komisja Krajowa przyjęła dwa istotne stanowiska. Pierwsze dotyczące polityki klimatycznej UE, popierające stanowisko polskiego rządu, który zablokował na ostatnim szczycie Rady Europejskiej próbę zaostrzenia przepisów w tym zakresie.

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/komisja-krajowa/item/18750-stanowisko-kk-nr-12-19-ws-odrzucenia-przez-rzad-rp-kolejnego-zaostrzenia-polityki-klimatyczno-energetycznej-unii-europejskiej

Przyjęto też stanowisko potępiające akty profanacji wizerunków i przedmiotów kultu religijnego, które bardzo w ostatnim czasie nasiliły się w Polsce.

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/komisja-krajowa/item/18751-stanowisko-kk-nr-13-19-ws-nasilania-sie-fali-profanacji-wizerunkow-i-symboli-kultu-religijnego

informacja własna