Dziś w Łukcie odbywa się pogrzeb Romualda Rudzińskiego Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w OZGraf Olsztyn. Świeć Panie nad Jego duszą.