Jutro w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Obywatelski projekt ustawy o emeryturach stażowych trzy lata temu opracowała Solidarność.

Szczegóły poniżej:

https://www.tysol.pl/a116978-juz-jutro-w-sejmie-pierwsze-czytanie-opracowanego-przez-s-obywatelskiego-projektu-o-emeryturach-stazowych-poznaj-projekt?fbclid=IwAR0zkKsADQVxuZuRrXX_Nacii57urg-70GiPaJ6mA3H-x