W związku z opublikowaniem w jednym z wydawnictw IPN informacji wskazującej Przewodniczącego Zarządu Regionu W-M NSZZ „Solidarność” jako współpracownika służby bezpieczeństa PRL w/w wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Oświadczenie

Nie zgadzam się z informacją zawartą w publikacji książkowej pt. : „Inteligentna forma internowania” pod redakcją Grzegorza Majchrzaka Warszawa 2016 gdzie widnieje zapis przedstawiający mnie jako TW. Informuję, że nigdy nie podpisywałem żadnego dokumentu o jakiejkolwiek współpracy ze służbami PRL. Jestem wręcz zbulwersowany iż autor tej książki podał tę informację bez dogłębnego zbadania sprawy, co wyraźnie też stwierdził w zapisie książkowym. Mało tego autor nawet nie rozmawiał ze mną w tej sprawie. Tym samym wyrządził mi wielką krzywdę narażając moją osobę na rożnego rodzaju opinie, komentarze medialne przedstawiające mnie w złym świetle jako osobę publiczną czy też prywatną. W związku z zaistniałą sytuacją z własnej inicjatywy złożyłem wniosek do Sądu Okręgowego o autolustrację mojej osoby. Jestem przekonany, że procedura ta oczyści mnie z zarzutów i przywróci dobre imię mojej osobie.

Z poważaniem

Józef Dziki

Olsztyn 3.01.2017 r.