Podczas dzisiejszego posiedzenia pożegnano bardzo zasłużonego dla Warmińsko-Mazurskiej „Solidarności”kolegę Wojciecha Łachacza, byłego Przewodniczącego „S” w MPEC Olsztyn.

W trakcie obrad Zarządu Regionu poruszono tematy:

1. Informacja z wyborów w O.Z NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2023-2028.

2. Informacja z obrad Komisji Krajowej 07-08.03. 2023

3. Przebieg manifestacji w obronie dobrego imienia Papieża św. Jana Pawła II.

4. Sytuacja w zakładach pracy Ikea Lubawa, Browar Braniewo-sprawy sądowe o przywrócenie Przewodniczących do Pracy (17.04 i 9.05) i „S” w Warmińsko-Mazurskiej Policji.

5. Stanowisko do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, negujące nierówny podział środków na podwyżki płac dla pracowników w Urzędach Wojewódzkich.

6. Dyskusja o terminie WZD Regionu oraz sprawy organizacyjnie związane z Pielgrzymką do Sanktuarium w Głotowie.

7. Temat baneru promującego „Solidarność” pod siedzibą Zarządu Regionu.