W dniu 26 października rozpoczęły się zdalne warsztaty: „Strategia organizowania dla organizującego związku zawodowego” przeprowadzone przez European Public Service Union. Wśród uczestników są związkowcy z Polski, Serbii,Wielkiej Brytanii,Czech, Rumunii,Irlandii,Północnej Macedonii. Wśród uczestników są też Zastępca Przewodniczącego Z.R. Krzysztof Krzyżaniak oraz Organizator Z.R. Tomasz Szadkowski,a także przedstawiciele „Solidarności” z Małopolski. Warsztaty mają na celu wzmocnienie organizowania pracowników wokół problemów pracowniczych,co ma doprowadzić do zwiększenia liczebności związków zawodowych. W pierwszym dniu pokazano przykłady budowania strategii organizowania m.in w Wielkiej Brytanii(Greg Thomson-UNISON), Irlandii-zw.zaw. FORSA. Warsztaty potrwają do grudnia.