28 września w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość uhonorowania działaczy opozycyjnych i związkowych, którzy już w latach 80-tych zasłużyli się dla Wolności i Solidarności.

Na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej Krzyże Wolności i Solidarności przyznaje Prezydent RP. W jego imieniu w Olsztynie odznaczenia wręczył i gratulacje wyróżnionym działaczom złożył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Wśród odznaczonych znaleźli się także wciąż aktywni działacze NSZZ „Solidarność” – Anna Niszczak i Marek Przybysz są wybranymi w bieżącej kadencji, członkami Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiej „S”.

Gratulacje !!!