Dnia 15 listopada w Ośrodku Savoy w Spale odbyły się obrady Komisji Krajowej nowej kadencji. Oprócz wyborów Prezydium Komisji Krajowej wystosowano istotne stanowiska, sprzeciwiające się likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej , a także sprzeciwiające się przywrócenie przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom PRL-owskich służb https://www.tysol.pl/a113013-solidarnosc-sprzeciwia-sie… . Ponadto przyjęto apel do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni, o przeprowadzenie pierwszego czytania projektu ustawy o emeryturach stażowych. https://www.tysol.pl/a113010-solidarnosc-apeluje-do…