W dniach 16-17 listopada odbyło się szkolenie „Rozwój Związku”, które prowadził trener Komisji Krajowej Janusz Zabiega. Brali w nim udział głównie przedstawiciele oświatowej „Solidarności”. Janusz przedstawiał techniki organizowania pracowników w związki zawodowe.

Na początku grudnia odbędzie się szkolenie ogólnozwiązkowe (SOD) w formie zdalnej, a poprowadzi je Jan Plata Przechlewski. Mamy również zarezerwowane terminy szkoleń Rozwój Związku w styczniu i marcu.