Na wrzesień nasza regionalna rozgłośnia przygotowała cykl audycji opowiadających o wydarzeniach które 40 lat temu na Warmii i Mazurach były odpowiedzią na wydarzenia Polskiego Sierpnia 80 i stały się początkiem niezależnej działalności na tym terenie.

W oparciu o wspomnienia działaczy, archiwalne nagrania i dokumenty historyk olsztyńskiej delegatury IPN Renata Gieszczyńska i red. Mirosław Sochacki z Radia Olsztyn zaprezentują mniej znane okoliczności powstawania związku, niezwykłą atmosferę protestów i strajków, okoliczności rejestracji NSZZ „Solidarność” oraz osobiste przeżycia uczestników ówczesnych wydarzeń.

Autorzy skorzystali też z dostępnych dokumentów, obrazujących zabiegi ówczesnych władz i reżimowych służb, zmierzających do stłumienia niezależnego ruchu.

Cały cykl będzie miał formę, składającego się z dziesięciu odcinków, serialu opartego na wspomnieniach działaczy Solidarności, opatrzonego narracją lektorską i komentarzami historycznymi.

Kolejne odcinki emitowane będą od 7 do 28 września w poniedziałki, środy i piątki, o godzinie 14.45.

ZAPRASZAMY