Drodzy Nauczyciele oraz pracownicy Oświaty. W Dniu Edukacji Narodowej życzymy Wam wszelkiej pomyślności, samorealizacji w trudnej roli jaką jest kształcenie dzieci i młodzieży. Życzymy Wam również dużo zdrowia i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym. Aby dzieci i młodzież potrafiły swoim zachowaniem i wynikami w nauce odwdzięczyć się , za ważną rolę, którą Szanowni Nauczyciele pełnicie w przygotowaniu przyszłych obywateli-naszych dzieci , do życia dorosłego.