Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu W-M

Zebrani zapoznali się przebiegiem i ustaleniami  XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakopanem, który odbył się pod koniec maja br. w Zakopanem. Omówiono napiętą sytuację w Oświacie wynikającą z braku realizacji przez Rząd porozumienia zawartego w kwietniu 2019 r. kończącego ówczesne ogólnopolskie protesty nauczycieli. Zarząd Regionu podjął uchwałę powołującą Regionalną Komisję Wyborczą do przeprowadzenia […]

Posłanie Delegatów XXX KZD do związkowców i pracowników w Europie

„Posłanie do Ludzi Pracy : Nie zabijajcie i nie pozwalajcie zabijać!” I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 41 lat temu przesłał walczącym o godność człowieka pracy – zwłaszcza w krajach obozu komunistycznego – wyrazy poparcia i nadziei. Dzisiaj istota tego posłania jest szczególnie aktualna. W imię kolejnego totalitaryzmu, wyrosłego na komunistycznej tradycji, zabito tysiące ludzi […]