9 marca w całej Polsce związkowcy NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ wspólnie odwiedzali lokalne biura parlamentarzystów przypominając ogólnokrajowe postulaty dotyczące najważniejszych spraw pracowniczych oraz wskazując najpilniejsze problemy poszczególnych Regionów.


Związkowa delegacja nie ominęła również Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (na zdjęciu : ogólnokrajowe postulaty pracownicze i wezwanie do poważnych rozmów o Regionie przyjmuje Wicewojewoda Grażyna Kluge).

9 marca wspólna delegacja NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ odwiedziła w Olsztynie

biura poselskie : Beaty Bublewicz (PO), Lidii Staroń (PO), Stanisława Żelichowskiego (PSL), Tomasza Makowskiego (PSL), Tadeusza Iwińskiego (SLD), Iwony Arent (PiS) , Jerzego Szmita (PiS)

biuro senatorskie : Ryszarda Góreckiego (PO)

biura Zarządów Wojewódzkich PO i SLD

Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Prezydenta Olsztyna

Informacja własna