W dniu rocznicy 19 października 2022r., w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa członkowie „Solidarności” upamiętnili rocznicę śmierci ks. Jerzego. Ksiądz Jan Rosłan opisał historię naszego Patrona,na którego msze przychodziły tysiące wiernych.Jedną z takich mszy ksiądz Jerzy koncelebrował również w Olsztynie.

Dalszą część uroczystości,na Placu Solidarności poprowadziła radna sejmiku województwa P.Bożena Ulewicz,a głos zabierali-Przewodniczący Zarządu Regionu Józef Dziki,Prezes Pro Patria Władysław Kałudziński,a także Jan Hernat-członek Zarządu Regionu „Solidarności”.

Uroczystości zakończono złożeniem wiązanek, pod pomnikiem Wolności Ojczyzny i zdjęciem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.