Tradycyjnie regionalne obchody rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” odbyły się w Olsztynie. Po okolicznościowym nabożeństwie w Kościele NSPJ poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości udali się na Plac Solidarności aby złożyć kwiaty pod obeliskiem.

Po wysłuchaniu wystąpień i złożeniu kwiatów pod obeliskiem na Placu Solidarności

uczestnicy spotkania udali się do siedziby Regionu na wspólny poczęstunek