Pierwsze spotkanie w przedstawicieli organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” skupionych w szczycieńskim oddziale Regionu odbyło się 14.05. br. Omówiono wtedy aktualne kwestie działania Związku w kraju i w regionie. Wśród poruszonych problemów lokalnych najwięcej uwagi poświęcono trudnej sytuacji w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie, gdzie wciąż dochodzi do niezgodnych z prawem działań kierownictwa placówki. Przewodnicząca szpitalnej KZ Anna Mulson zwróciła się do Przewodniczącego ZR Józefa Dzikiego o udział w rozmowach z Dyrektor szpitala. Do oczekiwanego spotkania doszło 26.05.

26.05.2015r miało także miejsce ponowne zebranie delegatów organizacji zakładowych – tym razem ostatecznie dokonano wyborów władz Oddziału Regionu W-M NSZZ „S” w Szczytnie.

Funkcję Przewodniczącego powierzono Andrzejowi Wróblowi, który w poprzedniej kadencji był już członkiem Rady Oddziału. Zdecydowano także, że nowa Rada będzie siedmioosobowa – kandydatury jej nowo wybranych członków były zgłaszane do głosowania z uwzględnieniem miejscowości, z których się wywodzą.

informacja własna