W ramach obchodów 35. rocznicy grudnia 81′, w Iławie – miejscu internowania działaczy związkowych i opozycyjnych w Zakładzie Karnym, odbędą się za kilka dni uroczystości z udziałem byłych więźniów stanu wojennego.

9 GRUDNIA

godz. 14.00 – Zakwaterowanie przybyłych gości w Zespole Szkół Budowlanych, ul. Kopernika 8A, Iława.

10 GRUDNIA

godz. 11.00 – Spotkanie pod Zakładem Karnym w Iławie, ul. 1-Maja 14, (przemówienia, składanie kwiatów),

godz. 12.00 – Obiad w Zespole Szkół Budowlanych,

godz. 13.00 – Plac przed Urzędem Miasta w Iławie ( przemówienia, wystawa IPN, Apel Poległych, inscenizacja stanu wojennego),

godz. 14.00 – Msza święta w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Iławie, przewodniczy bp Jacek Jezierski godz.

15.00 – Iławskie Centrum Kultury – przemówienia organizatorów, program artystyczny młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie oraz występ barda Solidarności Antoniego Filipkowskiego,

godz. 18.00 – Kolacja w Zespole Szkół Budowlanych.

11 GRUDNIA

godz. 7.00-9.00 – Śniadanie

Organizatorzy :

Stowarzyszenie Represjonowanych “Pro Patria”, Delegatura IPN w Olsztynie, ZR W-M NSZZ “Solidarność”