Obrady XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu W-M NSZZ "Solidarność"

 

             

 

 

             

    Prezydium WZD Regionu W-M : (od lewej) Anna Niszczak, Jerzy Ewertowski, Robert Tracewski

             

 Goście XXVIII WZD : (od lewej) ks.Janusz  Wieszczyński, przewodniczący Regionu Elbląskiego "S" - Grzegorz Adamowicz,                                                                                                                  Okręgowy Inspektor Pracy - Jarosław Kowalczyk 

 

             

  Jeden z wyróżnionych medalem 40-lecia "S" działaczy związkowych : Daniel Zienkiewicz (OPISiE) 

 

            

   Delegaci na sali obrad...

           

        Delegaci na sali obrad...

          

       Delegaci na sali obrad...

           

 

      Dyskusje w kuluarach...

          

 

     Dyskusje w kuluarach...

         

 

        informacje i serwis fot. własne