11 listopada - Święto Niepodległości w Olsztynie (fotorelacja)

                                                 

                                           Msza Św w olsztyńskiej Katedrze rozpoczęła się o godzinie jedenastej

                                                

                                                

                                             Ceremonię kościelną poprowadził Ks. Arcybiskup Józef Górzyński

                                                

 

                                               Kolumna w drodze na Plac Solidarności

                                               

                                                                                       

                                                

 

                                               

 

                                                

                                               Przedstawiciele Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność"  

 

                                                

                                             Po uroczystościach wojskowych na Placu Solidarności delegacja

                                  Zarządu Regionu złożyła kwiaty pod tablicą poświęconą Marszałkowi Piłsudskiemu